Rolstoelhockey

Rolstoelhockey is een variant op hockey, waarbij de sporters gebruikmaken van een rolstoel. Wim Walgers ontwikkelde de sport midden jaren zeventig in Nederland, hij was destijds gymnastiekleraar op het Roessingh.

Er bestaan 2 soorten rolstoelhockey:
E-hockey
H-hockey

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van sport rolstoelen, een rolstoel aangepast aan de sport. G- en LG-hockey zijn vormen van hockey voor spelers die niet rolstoelafhankelijk zijn, maar wegens hun beperking toch niet normaal mee kunnen doen in een regulier hockey team.

Bij H-hockey wordt er alleen gespeeld met een handstick. Bij E-hockey wordt er gespeeld met een handstick of met een T-stick.

Rolstoelhockey wordt gespeeld in twee groepen: H-hockey met een handbewogen rolstoel en E-hockey met een elektrische rolstoel. Het groote verschil zit in de afhankelijkheid van jouw als sporter in de stoel. Om mee te mogen doen aan E-hockey moet je als sporter afhankelijk zijn van een elektrische rolstoel. Bij H-hockey is dat niet nodig. Iedereen mag hieraan meedoen. Ook valide personen als je maar tijdens het spel in een rolstoel zit.